Bedrijfs­fysio­thera­peut

Arbeid & Gezondheid

Op het gebied van arbeid en gezondheid zijn er doorlopend  ontwikkelingen. Wetgeving, nieuwe inzichten en het vele schrijven over duurzame inzetbaarheid  zorgen dat er veel aandacht is voor het gezond houden van het belang­rijkste bedrijfskapitaal: alle personen die daarin werkzaam zijn. Gezond zijn omvat natuurlijk meer dan alleen de individuele fysieke gezondheid.

Omgevingsfactoren
Omgevingsfactoren spelen net zo hard een rol. Juist in een werk­omgeving zijn er vele mogelijk­heden om keuzes te maken waar­door zowel individu als bedrijf er wel bij vaart. Thema’s als vergrijzing en ont­groe­ning,  tekorten aan arbeidskrachten in diverse branches, zorgen er tevens voor dat aandacht voor duurzaam gezond werken een belangrijk middel kan zijn om medewerkers te binden aan de organisatie.

Doelstelling
Mijn doelstelling is het ondersteunen van bedrijven en personen in duurzaam gezond werken. Jarenlange ervaring als arbeids­fysio­therapeut  en de masteropleiding Arbeid & Gezondheid zorgen er voor dat kennis en ervaring ruim voorhanden zijn bij het analyseren en oplossen van vraagstukken rond het thema van arbeid en gezondheid. Daarnaast werk ik samen met andere stakeholders zoals arbodiensten, zelf­standig gevestigde bedrijfsartsen, psychologen en coaches. Uw belang staat voorop.

Wie ben ik

Mijn naam is Gerard Vos en ik ben sinds 1988 werkzaam als fysio-manueel­therapeut. Gezondheid van het individu in de thuis- en werkomgeving heeft altijd mijn inte­res­se gehad. Wat ik als therapeut doe in de behandel­kamer weegt niet op tegen foutieve (werk)houdingen of ineffectief gedrag van mensen in de thuis- of werk­situatie. Om hier meer invloed op te kunnen uitoefenen heb ik in 2005 de opleiding arbeidsfysiotherapie gevolgd en afgerond. Momenteel ben ik medevennoot in het multidisciplinair eerste­lijnscentrum Isokin Training & Therapie, waar ik deels werkzaam ben als fysio-manueel­therapeut met aandachts­gebie­den nek-schouder-wervelkolom.

De bedrijfs­fysio­thera­peut

Voor het overige houd ik me bezig met arbeids- en bedrijfsfysiotherapie. De arbeidsfysio­thera­peut houdt zich met name bezig met gezond­heids­aspec­ten van het individu in de werk­omgeving. De bedrijfs­fysio­thera­peut heeft daarnaast kennis van bedrijfs­pro­cessen, ergonomie, cultuur en mentale aspecten om een gezonde werk­omgeving te creëren, wat zowel werknemer als werkgever ten goede komt.

Hiervoor heb ik de masteropleiding Arbeid & Gezondheid afgerond, een grondige opleiding waarin kennis op basis van weten­schap­pelijke evidentie centraal staat.

Cointainers-gestapeld

Participatieve aanpak

Bij het oplossen van vraagstukken sta ik de zogenaamde participatieve aanpak voor. Na een onderzoek of analyse  worden werk­ge­vers en werknemers betrokken bij het zoeken naar een effectieve oplossing.
Als zeiler gebruik ik graag de metafoor van activiteiten op een zeilboot.
Om de diverse zeilen te hijsen en in de juiste stand te zetten waardoor de boot snelheid krijgt en de vooraf uitgezette koers gevaren kan worden, dient een ieder te weten wat er gedaan moet worden en draagt hiervoor verantwoordelijkheid. Dit doe je samen. De schipper mag soms aanwijzingen geven, maar het blijft teamwork op basis van vooraf afge­sproken verdeling van taken en rollen.

Testimonials

Het blijft teamwork op basis van vooraf afgesproken verdeling van taken en rollen

Scroll to Top